Naše stanovisko k Zemi spieva

Účinkovanie v Zemi spieva je za nami. Dostali sme viacero pochvál, čo nás samozrejme potešilo a ďakujeme za ne. Musím však priznať, že po odvysielaní dielu, v ktorom sme účinkovali, mi zostala v ústach nepríjemná pachuť. A vysvetlím prečo.

Z natáčania návštevy lokálpatriota, ako i natáčania v štúdiu, sme mali veľmi dobrý pocit. Povedal by som, že sme dali zo seba všetko a to najlepšie. S lokálpatriotom Jurajom Bačom, ktorý má mimochodom chatu na Tomkoch, sme si sadli veľmi dobre a sám žasol nad bohatstvom nášho regiónu.

S chlapmi sme priebežne viedli internú diskusiu o tom, ako spracujú všetky informácie, ktoré sme im o nás, o našej dedine a jej kultúre a folklóre poskytli. Myslím, že to bol veľmi slušný "balík". Výsledkom však bolo neuveriteľné rozčarovanie. So štábom sme natočili možno 3 hodiny materiálu a v show sme dostali, ešte spolu s jedným párom, najmenej priestoru - asi 8,5 minúty, a to vrátane vystúpenia (aj to nám skrátili). Pre porovnanie, FS Považan dostal asi 12,5 minúty. Áno, opticky to nevyzerá ako priepastný rozdiel, ale realita je taká, že len v jednej minúte dokážete povedať mnoho.

Dovolím si pripomenúť to, čo v kostrbatej dokrútke nezaznelo a čo ste nevideli.
Nezaznelo ako a kedy sme vznikli, čo presne Lanšper znamená (v dokrútke to bolo veľmi nezreteľné), akú má "filozofiu", a kde sa nachádza (mapy neukázali, napriek tomu, že si ich vyžiadali). Náš starosta hovoril aj o histórii obce, neuviedli z toho nič. Neukázali resp. neuviedli žiadne informácie o maľbách závodského kroja, ktoré sú od Martina Benku. Nespomenuli Floriána Benkoviča a podujatie Frolová notečka, ktoré na jeho počesť organizujeme. Naše CD "odprezentovali" jedným chabým záberom.
Nespomenuli z akých zdrojov čerpáme, aj to, že robíme výskumy u pamätníkov. Z môjho rozprávania sa s porotou použili asi jednu vetu.
Myslím, že celkom cielene nepoužili informácie o Slovákoch, ktorí žili (a ich potomkovia dodnes žijú) na druhej strane Moravy, v Dolnom Rakúsku, odkiaľ pochádza najstarší etnologický zápis vzťahujúci sa k Slovensku (Ranšpurk / Rabensburg). Možno preto, lebo podľa produkcie a režiséra dnes žijú (žili) zahraniční Slováci len v Srbsku a nikde inde (samozrejme nič proti nim). Mimochodom, zahraniční Slováci dostali v tomto dieli najviac časového priestoru zo všetkých oblastí.

Za všetko toto produkcii a režisérovi "ďakujeme"!

Je zbytočné rozoberať tu formát súťaže, ktorý je naozaj diskutabilný. Tento príspevok takisto nie je o tom, že by sme chceli postúpiť a nepostúpili (naozaj sme to veľmi neriešili a víťazovi gratulujeme), ale o tom, ako sa prezentuje a aký priestor sa v show dáva západnému Slovensku a Záhoriu obzvlášť. Produkcia údajne každým rokom krvopotne zháňa účinkujúcich zo západoslovenského kraja. Verím, že po tomto ročníku to budú mať ešte ťažšie.

Mgr. Alexander Krajčír
Vedúci FSk Lanšper

PS: Kto daný diel nevidel, nájde ho v archíve RTVS (15.2.2020)