Co spíváme?

Oblasť stredného Záhoria pri rieke Morave bola a stále je folklórne veľmi bohatá. Kroje, tance aj piesne sa tu v mnohých dedinách zachovali veľmi dlho. Takisto žije ešte dnes mnoho pamätníkov, u ktorých robíme výskumy.

Hlavným zdrojom našich piesní sú spevníky národného umelca Janka Blaha, ktorý piesne zaznamenával vari v každej obci na Záhorí a následne časť z nich publikoval v spevníkoch Záhorácké pjesničky. Dôležitým prameňom sú aj zápisky Karla Plicku zo Svätých Jánov, napr. Eva Studeničová spieva.
Takisto prezentujeme piesne z vlastných zberov. Naše piesne pochádzajú primárne z obcí Závod, Moravský Svätý Ján a Sekule.

Niečo z nášho repertoáru:
Svíc mjesíčku zjasna, Prevez mja ti prevozňíčku, Tak mja moja huava bolí, Regrúci, regrúci, A já mám koňíčka vraného, Múj koňíčku sivovráni, Svatojánskí pán gróf, Jak sem išeu od Šaščína, Vi závockí chuapci, Ket múj miuí na vojnu šeu, Och Janošku, Ján, Širokí potúček, Šuhaju šuhaju, Jak sem išel od Šaščína, Kdeže´s biu Janošku, Zeťali brezu, Kadi idem, tadi pijem, Na závockej veži, Až já smutní pújdem, Škoda ťa šuhajku, V svatojánskích pjekních lesoch, Koňe moje koňe vrané, Trhauo dzífča leliju,....