Ludoví spjeváci, muzikanci a osobnosci


V tejto kapitole sa venujeme osobnostiam, ktoré zohrali dôležitú úlohu vo folklórnom dianí v našom mikroregióne, prípadne boli aj priamo naviazaní dianie v našej obci. Ku každej budeme informácie postupne dopĺňať.