Repertoár

Oblasť stredného Záhoria pri rieke Morave bola a stále je folklórne veľmi bohatá. Kroje, tance aj piesne sa tu v mnohých dedinách zachovali veľmi dlho. Hlavným zdrojom našich piesní sú spevníky národného umelca Janka Blaha, ktorý piesne zaznamenával vari v každej obci na Záhorí a následne časť z nich publikoval v spevníkoch Záhorácké pjesničky. Dôležitým prameňom sú aj zápisky Karla Plicku zo Svätých Jánov, napr. Eva Studeničová spieva. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť aj závodského rodáka Floriána Benkoviča, ktorý z vlastnej iniciatívy zozbieral asi tristo piesní zo Závodu a jeho okolia.

Náš repertoár:


 1. Svíc mjesíčku zjasna
 2. Uderiua jedna, uderiua druhá
 3. Prevez mja ti prevozňíčku
 4. Tak mja moja huava bolí
 5. Regrúci, regrúci
 6. A já mám koňíčka vraného
 7. Múj koňíčku sivovráni
 8. Svatojánskí pán gróf
 9. Ket sem išeu od Šaščína
 10. Vi závockí chuapci
 11. Ket múj miuí na vojnu šeu
 12. Ket sem sa já do tej Ameriki brau
 13. Och, Janošku, Ján
 14. Širokí potúček
 15. Šuhaju, šuhaju
 16. Jak sem išel od Šaščína
 17. Kdeže´s biu Janošku
 18. Zeťali brezu
 19. Kadi idem, tadi pijem
 20. Na závockej veži
 21. Až já smutní pújdem
 22. Škoda ťa šuhajku
 23. V svatojánskích pjekních lesoch
 24. Koňe moje, koňe vrané
 25. Chodzí šuhaj po ulici
 26. Trhauo dzífča leliju
 27. .......