Darujte nám 2% z vašich daňí

Priatelia, budeme radi, ak podporíte našu folkloristickú činnosť poukázaním 2% svojich daní. Verte, že aj malá čiastka nám pomôže rozvíjať našu činnosť, napríklad kúpiť si stojan na noty či dať si ušiť nové čižmy.

Postupujte nasledovne:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte Vaše údaje vo Vyhlásení (tu je predvyplnené Vyhlásenie).
  4. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie) doručte na svoj príslušný daňový úrad (môžete aj poštou) do 30.4.2022. Tu je zoznam adries daňových úradov.

Dzekujeme!

Lanšperáci + Kukulénki


Ak máte vlastné tlačivo, vyplňte ho prosím s našimi údajmi: