Minulé ročníky Frolovej notečky

Fotografie z minulých ročníkov nájdete na našom Facebooku


Program 2023

V programe sa predstavia folklórne súbory z blízkeho regiónu. FSk Lašper bude oslavovať svojich 5 rokov a súčasťou programu bude aj krst knihy, piesňovej zbierky, Florián Benkovič: Život a piesne. 


Program 2022

V programe sa predstavia folklórne súbory z blízkeho regiónu. FSk Lašper bude oslavovať svojich 5 rokov a súčasťou programu bude aj krst knihy, piesňovej zbierky, Florián Benkovič: Život a piesne. 


Program 2020

IlI. ročník folklórneho podujatia Frolová notečka bude venovaný Slovákom v Dolnom Rakúsku. Ubehlo totiž 200 rokov od etnologického zápisu (1819) z Ranšpurku (Rabensburg), ktorý je najstarší svojho druhu na Slovensku. Tento zápis vznikol na podnet Viedenskej spoločnosti priateľov hudby ako súčasť guberniálnej zbiery, ktorá prebiehala v celej monarchii. V programe uvidíte hudobné i tanečné spracovanie tohto materiálu, ale i piesne rakúskych Slovákov z iných obcí. Takisto účinkujúci predvedú niečo zo svojho štandardného programu. 


Program 2019


Program 2018

Prvá Frolová notečka sa uskutočnila 21.4.2018 v Kultúrom dome v Závode a na podujatí vystúpilo 6 folklórnych zoskupení. Podujatie začalo predstavením osobnosti Floriána Benkoviča spojené s audiovizuálnou prezentáciou. Zazneli aj rozpomínania jeho vnuka Mariána Benkoviča.

Úvodné číslo predstavila Kopaničiarska muzika Martina Janšta, ktorá zahrala pôvodné kopaničiarske i záhorácke melódie. K muzike sa vzápätí pripojili spevule FS Živel so starými piesňami z obce Závod a blízkeho okolia. Originalitu podčiarkovali pôvodné závodské kroje, v ktorých boli speváčky odeté. Bodku za prvým blokom dodal FS Živel z Bratislavy s tancami z rôznych regiónov Slovenska.

Druhý blok predstavenia otvoril mužský zbor Dobrý Ročník z Velkých Bílovic, ktorý si okrem vtipného slova pripravil aj dve piesne zo Závodu. Domáca folklórna skupina Lanšper, ktorá bola zároveň organizátorom podujatia, vystúpila so starobylými piesňami, ktoré patria do jej tradičného repertoáru. Vyvrcholením večera bolo vystúpenie muzikantov a speváčok z ĽH Skaličan, ktoré si pre túto príležitosť pripravilo špeciálne pásmo piesní, v ktorom sme mohli počuť napr. aj piesne zapísané profesorom Karlom Plickom.

Po programe hrala muzika hosťom do neskorej noci. Veríme, že tomu tak bude aj nabudúce!
FSk Lanšper


Prameňe 2017

V nedeľu 23.4.2017 o 15.00 sa v malackom kine začala dvojhodinová prehliadka starého záhoráckeho folklóru nazvaná Prameňe. Na podujatí ste mohli počuť a vidieť folklór zachovaný v rôznych dedinách a mestách na Záhorí. Menovite sa predstavili obce Zohor, Závod, Brodské, Kúty a mesto Skalica.Takmer zaplnenej sále predviedli ako prví svoje číslo speváci a muzikanti z folklórnej skupiny Lanšper zo Závodu. Zaspievali staré pôvodné piesne v spievode akordeónu a huslí, ale i acapella. Ďalším účinkujúcim bola folklórna skupina Zóhran zo Zohoru, ktorá predviedla pôvodné zohorské strofické tance. Diváci mohli okrem tanečníkov nechať oči i na prekrásnych, a treba aj podotknúť pôvodných, zohorských krojoch. Svoje inštrumentálne umenie predviedol heligonkár Miro Buzrla zo Skalice. Jeho pásmo piesní vzápätí okorenil tanečný pár zo skupiny Lanšper s tancom Zavrc sa mi dzífča. Muzikant im hral pekne pod nohy.Po týchto číslach nasledovala prestávka počas ktorej mohli návštevníci ochutnať rôzne záhorácke špeciality, ako závodský osúšek, Skalický trdelník, erteplové tašky, zázvorníky a znamenité vína, ako napr. Skalický rubín.Po prestávke vystúpila skupina Bročan z Brodského, ktorá predviedla hneď tri tradičné prejavy – ženský spev, tanec vrcená a bročanský verbunk. Toto pestré vystúpenie zožalo silný aplaus. Miro Buzrla sa vrátil na scénu, avšak už ako primáš ľudovej hudby Pláňava zo Skalice. Vo svojom asi polhodinovom vystúpení zahrali a zaspievali záhorácke piesne zapísané predovšetkým skalickým rodákom a národným umelcom Dr. Jankom Blahom. Záverečné vystúpenie prináležalo mužskému zboru Kúcané. Ich vycibrené hlasy zaspievali staré piesne a svoje číslo ukončili verbunkom.Celý program ukončilo defilé, pri ktorom sa poďakovalo všetkým zúčastneným i divákom a účinkujúci spontánne zaspievali pieseň na záver. Avšak, nebola to posledná pieseň toho dňa. Cimbál a spev zneli po skončení programu ešte ďalšiu hodinu a náležite spečatili toto folklórom nabité popoludnie.