O skupine Lanšper

Folklórna skupina Lanšper vznikla na sklonku roku 2016. Za jej vznikom stála snaha zachovať piesne, ktoré sa v našej obci spievali pri rôznych príležitostiach. Skupina začínala v trojici s akordónom, ale rýchlo rozšírila svoju členskú základňu o chlapov, ktorí mali k ľudovému spevu blízko. Svoj názov "Lanšper" si zvolila podľa časti chotára, ktorý sa nachádza pri rieke Morave a odkazuje nielen na ústredný vodný živel, ale je zároveň metaforickým pojivom ľudí, dedín a tradícií. 

Od svojich začiatkov skupina čerpala z bohatej studnice piesní svojho kraja dochovaných v piesňových zbierkach i spomienkach pamätníkov. Na počesť závodského muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča založila v roku 2018 folklórnu prehliadku Frolova notečka, ktorá sa koná každoročne v Závode. V roku 2018 sa zúčastnila sa folklórnej show Zem spieva. Prezentovala svoje piesne v relácii Kapura a ľudové recepty z obce v TV Folklorika. V roku 2018 vydala svoje debutové CD s názvom Škoda ťa šuhajku.

V roku roku 2021 sa v skupine sformovala ženská spevácka zložka Kukulénki. Podobne ako mužská zložka, čerpá z miestnej spevnej tradície. Svoje pomenovanie si spevule vybrali podľa záhoráckeho pomenovanie pre "kukučku". Často vyskytuje v starých piesňach, napríklad v piesni "Zakukaua kukulénka v šírém poli", ktorá patrila medzi prvé piesne, ktoré spievali.

Skupina udržiava, ale aj oživuje miestne tradície, ako napríklad oslavu Michalských hodov či stavanie mája. Zapája sa do aktivít v ľudovom Dome 1890 v Závode, ktorý je zároveň miestom pôsobenia skupiny. 
Súčasťou vystúpení skupiny sú aj ukážky tancov, dnes už obyčajne zabudnutých. Hudobnú zložku tvoria husle, viola, akordeón, basa a basička.