O skupine Lanšper

Folklórna skupina Lanšper vznikla na sklonku roku 2016. Za jej vznikom stála snaha zachovať piesne, ktoré sa v našej obci spievali pri rôznych príležitostiach. Skupina začínala v trojici s akordónom, ale rýchlo rozšírila svoju členskú základňu o chlapov, ktorí mali k ľudovému spevu blízko. Skupina si svoj názov zvolila podľa časti chotára, ktorý sa nachádza pri rieke Morave a odkazuje nielen na ústredný vodný živel, ale je zároveň metaforickým pojivom ľudí, dedín, prírody a tradícií. Od svojich začiatkov skupina čerpala z bohatej studnice piesní svojho kraja dochovaných v piesňových zbierkach i spomienkach pamätníkov. Hudobný sprievod tvoria husle, viola, akoredón a basa / basička.

Behom svojej existencie skupina vytvorila folklórne podujatie Frolová notečka, zúčastnila sa folklórnej show Zem spieva a prezentovala svoje piesne v relácii Kapura a ľudové recepty z obce v TV Folklorika. V roku 2018 vydala svoje debutové CD s názvom Škoda ťa šuhajku.

Skupina sa snaží udržiavať, ale aj oživovať miestne tradície, ako napríklad oslavu Michalských hodov či stavanie mája. Zapája sa aj do života v ľudovom Dome 1890 v Závode, ktorý je miestom pôsobenia skupiny.

V roku roku 2021 sa v skupine sformovala ženská spevácka zložka Kukulénki. Podobne ako mužská zložka, čerpá predovšetkým zo záznamov piesní z našej obce a jej okolia. Prečo "Kukulénki"? Toto írečité záhorácke slovo sa často vyskytuje v starých piesňach, napríklad v piesni Zakukaua kukulénka v šírém poli.