Vitajte! 

Naša skupina prezentuje záhorácky folklór z obce Závod a jej blízkeho okolia. Piesne tu majú hlboké korene, preto sme našu skupinu nazvali starodávnym názvom časti chotára pri rieke Morave - Lanšper.

Vo svojej tvorbe čerpáme predovšetkým zo spevníka závodského rodáka, muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča, z piesní Evy Studeničovej zapísaných Karolom Plickom a zo spevníkov "Záhorácké pjesničky" od Janka Blahu. Takisto čerpáme zo znalostí miestnych pamätníkov a archívnych materiálov s cieľom prezentovať pôvodné záhorácke piesne a tance.


Budeme radi ak sa k nám pridáš. 
Vítaní sú tanečníci, speváci/čky a muzikanti

(husle, klarinet, trúbka).

Skúšky: utorok/štvrtok o 18:00


Náš projekt výskumu piesní a tancov zo Záhoria podporil v roku 2021 Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.