O našém kroji

Naše krojové oblečenie je priamo späté s "filozofiou Lanšpéru". Dediny Závody, Sekule, Moravský sv. Ján a priľahlé mlynárske osady patrili pod svätojánske panstvo, preto nazývame aj tento typ kroja ako "svätojánsky". Kedysi totiž bývalo bežné, že poddaní z jednotlivých panstiev sa vzájomne odlišovali odevom. Nedá sa jednoznačne určiť, v akom čase náš kroj vznikol, ale predpokladáme, že sa vyformoval v začiatkom 19. storočia. Je aj dôležité spomenúť, že pomenovanie "kroj" je novodobý výraz a ľudia kedysi bežne používali výraz šaty, pretože to boli "len" šaty.

Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)
Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)

V našej obci sa zachovali v podstate všetky formy kroja, hoci treba skonštatovať, že ženských krojových súčastí sa zachovalo podstatne viac. Ženská časť našej skupiny teda má z čoho vyberať :)

Všeobecne možno povedať, že náš kroj je veľmi pestrý a farebný, výrazne ho ovplyvnila blízkosť Viedne, kde naši predkovia získavali krojové materiály. Ako vidíte na fotke, dominuje v nej ružová, fialová a pre takmer celé západné Slovensko charakteristická modrá. Pre viac informácií o našom kroji doporúčame knihu Sigillum Zavodiense od Petra Vrableca.

Krásu nášho kroja zachytil v roku 1925 aj profesor Karol Plicka pri svojom etnologickom výskume v Moravských Jánoch. Na fotografii pózuje aj ľudová speváčka Eva Studeničová, ktorá sa v dnešnom folkloristickom svete stala fenoménom. 

Spracoval: Mgr. Alexander Krajčír 

Zdroje: 

www.zahorackyfolklor.sk

Eva Studeničová spieva (1987)

Monografia Borovszky