Náš kroj

Naše krojové oblečenie je priamo späté s filozofiou Lanšpéru. Dediny Závody, Sekule, Moravský sv. Ján a priľahlé mlynárske osady patrili pod svätojánske panstvo, preto nazývame aj tento typ kroja ako "svätojánsky". Nedá sa jednoznačne určiť, v akom čase náš kroj vznikol, ale najstaršia fotografia dokladá jeho súčasnú formu už koncom 19. storočia. 

Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)
Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)

V našej obci sa zachovali v podstate všetky formy kroja, hoci ako býva zvykom, ženských krojových súčastí sa zachovalo podstatne viac. Všeobecne možno povedať, že kroj svätojánskeho je veľmi pestrý a farebný. Výrazne ho ovplyvnila blízkosť Viedne, kde naši predkovia získavali krojové materiály. Ako vidíte na fotke, dominuje v nej ružová, fialová a pre takmer celé západné Slovensko charakteristická modrá. Pre viac informácií o našom kroji doporúčame knihu Sigillum Zavodiense od Petra Vrableca.

Krásu nášho kroja zachytil v roku 1925 aj profesor Karol Plicka pri svojom etnologickom výskume v Moravských Jánoch. Na fotografii pózuje aj ľudová speváčka Eva Studeničová, ktorá sa v dnešnom folkloristickom svete stala fenoménom.