Náš kroj

Naše krojové oblečenie je priamo späté s filozofiou Lanšpéru. Dediny Závody, Sekule, Moravský sv. Ján a priľahlé mlynárske osady patrili pod svätojánske panstvo, preto nazývame aj tento typ kroja ako "svätojánsky". Najstaršia fotografia svätojánskeho kroja pochádza z 19. storočia. 

Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)
Najstaršia dochovaná fotka kroja - rodina zo Svätých Jánov (cca 1885, Borovszkého kronika)

V našej obci sa zachovali v podstate všetky formy kroja, hoci ako býva zvykom, ženských krojových súčastí sa zachovalo podstatne viac. Výrazne ho ovplyvnila blízkosť Viedne, kde naši predkovia získavali krojové materiály. Farebne v ňom dominuje v nej ružová a červená, fialová, a pre takmer celé západné Slovensko charakteristická modrá. Pre viac informácií o našom kroji doporúčame knihu Sigillum Zavodiense od Petra Vrableca.

Krásu nášho kroja zachytil aj profesor Karol Plicka, keď v roku 1925 zapisoval piesne v Moravskom Svätom Jáne. u ľudovej speváčky Evy Studeničovej.