Hymna Frolovej notečky

Pieseň "Prez Závody je chodníček" spievame vždy na konci programu. Budeme radi, ak budete spievať s nami.
(pieseň spievame vždy v tónine Ami)