Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte na uvedenej emailovej adrese.

Uvítame akékoľvek podnetné správy.

Zodpovedný vedúci
Mgr. Alexander Krajčír

E-mail
a.krajcir@gmail.com

Telefón
0905 872 452