Lesci bi ste ňeco sceli:

V prípade otázok nás kontaktujte na uvedenej emailovej adrese.

Uvítame akékoľvek podnetné správy.

Umelecký vedúci
Mgr. Alexander Krajčír

E-mail
lansper@lansper.sk

Telefón
0905 872 452

Záhorácky folklór o.z.
Pribinova 334
Závod 908 72
IČO: 50646257
DIČ: 2120725222