Lesci bi ste ňeco sceli:

Vedúci skupiny:
Mgr. Alexander Krajčír

E-mail:
lansper@lansper.sk

Telefón:
0905 872 452

Fakturačné údaje nášho občianskeho združenia:
Záhorácky folklór
Pribinova 334
Závod 908 72
IČO: 50646257
DIČ: 2120725222 


Bankové spojenie - FIO Banka:
IBAN: SK61 8330 0000 0026 0207 4241