Škola záhoráckych tancov

Záhorie je pre folkloristov neprebádané a neznáme územie. Pre mnohých ho stelesňuje predovšetkým dychovka a ťahavé piesne k poháru vína, ktoré sa tu do istej miery udomácnili zo susednej Moravy. Ak chceme rozoznať a pochopiť pôvodné vrstvy ľudového umenia na Záhorí, musíme pátrať hlbšie v minulosti. Lenže kde? Etnologických výskumov sa na Záhorí realizovalo veľmi málo, a mnohé telesá sa preto častokrát opierajú o materiály z priľahlých regiónov. Samozrejme, jestvuje tu určitá príbuznosť, avšak plnohodnotné folkloristické spracovanie vyžaduje komplexné "pochopenie" ľudovej kultúry záhorského regiónu.

Mgr. Alexander Krajčír - tanečný lektor, muzikant a folklórny poradca

Moje meno je Alexander Krajčír, narodil som sa v roku 1985 a pochádzam z obce Závod. Vďaka mojim rodičom som už ako 5-ročný pričuchol k miestnemu dedinskému folklóru. Veľký vplyv na mňa mali aj starí rodičia, ktorí opatrovali naše kroje, spievali nám staré záhorácke piesne a používali rázovité slovné zvraty, ktoré ja používam dodnes.

Od roku 2010 sa záhoráckemu folklóru venujem intenzívne - navštevujem pamätníkov, zbieram a študujem archívne folkloristické materiály, konzultujem ich s etnologickými odborníkmi a pretavujem svoje znalosti do praxe. Zameriavam sa predovšetkým na záhorácky párový tanec starého štýlu - slovenská / krepčená / vrcená , mužské i ženské cifrovanie-krepčenie, mužský verbunk a párový tanec verbunk-čardáš. Prehľad záhoráckych tancov nájdete tu.

Nevyhnutnou súčasťou tanca je aj vhodný hudobný sprievod. Ak nie je k dispozícii celá muzika (napr. hudecká či cimbalová), postačuje aj heligónka - tak ako kedysi postačovala na svadbách. Samozrejmosťou je aj znalosť herného štýlu a znalosť typov piesní (krepčené, verbunky, baladické,...). V tomto prípade máme šťastie, že na Záhorí  sa zachovalo množstvo spevníkov s ľudovými piesňami. 

Každá dedina je svojím spôsobom unikátna a folklórne telesá by sa mala snažiť o čo najvernejšiu prezentáciu miestnych piesní, zvykov, tancov, ale aj krojov. Táto úloha, či poslanie, nie je vždy jednoduchá a ja vám s ňou rád pomôžem. Prednáška, konzultácia alebo tréning môže prebehnúť v Závode alebo vo vašich priestoroch. Disponujem zázemín a technickým vybavením pre plnohodné vedenie prednášok a nácvikov. 

Hoci nemám etnologické vzdelanie, mojim dlhodobým cieľom, a vlastne aj snom, je vytvoriť folklórne podhubie, ktoré by spájalo ľudí, a dalo záhoráckemu folklóru tvár a pozornosť, ktorú si zaslúži. Zvláštny dôraz kladiem na párový tanec slovenská / krepčená, teda niekdajší národný tanec Slovákov. Je nielen osobitý a sofistikovaný, ale často aj veľmi divoký.

Čo ponúkam:

 • Technickú prípravu tanečníkov (nácvik techniky, výrazu a charakteru tanca)
 • Školu záhoráckeho tanca - párový tanec slovenská / krepčená, záhorácky čardáš, cifrovanie a verbunk
 • Spracovanie a prípravu etnologických materiálov pre tvorbu folklórnych telies
 • Prednášky a workshopy na tému ľudového tanca na Záhorí
 • Vyhotovenie zvukových nahrávok piesní pre nácviky a vystúpenia
 • Pomoc pri tvorbe folkloristickej choreografie (tanečné čísla, detské hry, fašiang,...)
 • Individuálny prístup s dôrazom na miestny charakter (piesne, tance, kroje,...)

 O mne:

 • V roku 2005 som ukončil vysokoškolského štúdiu na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, odbor Marketingová komunikácia, s titulom magister
 • Od roku 2010 som tancoval v súboroch FS Závodzan (Závod), FS Dopravár (Bratislava) a FS Karpaty (Bratislava)
 • Som zakladateľ občianskeho združenia Záhorácky folklór a od roku 2015 admin portálu www.zahorackyfolklor.sk
 • V roku 2016 som založil a vediem Folklórnu skupinu Lanšper (Závod)
 • V rokoch 2017 a 2018 sme ako tanečný pár zvíťazili v krajskom kole v ľudovom tanci na súťaži Konc jak živé a následne Záhorie reprezentovali na celoslovenskom kole súťaže Šaffova ostroha
 • Od roku 2017 s rodinou vlastníme a rekonštruujeme závodský ľudový Dom 1890
 • V roku 2018 som spolu s FSk Lanšper založil folklórnu prehliadku Frolová notečka
 • Som spoluautor kníh Florián Benkovič - Život a piesne a Kroje Záhoria v obrazoch
 • Hrám na husle, violu, kontrabas, elektrickú gitaru, basgitaru a bicie nástroje
 • Fascinujú ma staré časy, archívne fotografie a zákutia záhoráckej reči

Cenník:

 • Tanečný tréning, individuálna konzultácia: 50€ / 90min
 • Prednáška na tému záhorácke tance (vývoj, formy, filmové a hudobné ukážky): 100€ / 90min
 • Nahrávky piesní pre tréningy a vystúpenia: 100€ / pieseň
 • Príprava a spracovanie folkloristického materiálu: individuálna cena
 • Cestovné náklady: 0,20€ / km

Prosím, neočakávajte, že z hodiny na hodinu sa z vás stanú vycibrení tanečníci a znalci záhoráckych piesní a tancov. Celé je to dlhodobý proces vyžadujúci si trvalý záujem a disciplínu. Pri dlhodobejšej spolupráci (napr. viac tréningov) sa vieme dohodnúť na individuálnej cene. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Ďalšie informácie a odporúčania

 • Považujem za dôležité pred každým tréningom či spoluprácou urobiť si vzájomnú konzultáciu a teoretický úvod
 • Vaša tanečná sála by mala poňať aspoň 5 tanečníkov a v optimálnom prípade mať aj zrkadlá
 • Na tréning si prineste tanečné (športové) oblečenie a tanečnú obuv, najlepšie však čižmy s tvrdou sárou
 • Všetky tréningy prebiehajú na reprodukovanú hudbu. Ak nemáte dostatočne výkonný zvukový aparát, viem ho sám zabezpečiť (toto je potrebné si prekonzultovať)
 • Pre párové tance a ženské cifrovanie viem zabezpečiť aj tanečnú partnerku (príplatok)
 • Prednášková miestnosť v ľudovom Dome 1890 v Závode má kapacitu 20 návštevníkov
 • Tanečná sála v Závode má kapacitu 15 tanečníkov, disponuje zrkadlami a zvukovým aparátom

V prípade záujmu či otázok ma kontaktuje telefonicky na čísle 0905 872 452 alebo na mail a.krajcir@gmail.com

Môj Facebook nájdete tu.


Fakturačné údaje: 

Alexander Krajčír - Naše tradície, Pribinova 334, 908 72 Závod

IČO: 50637096

DIČ: 1122526262