Závodská hudba(1926?-1972)

Podľa pamätníkov vznikla "Závodská dychová hudba" v 20-tych rokoch 20. storočia (pravdepodobne r. 1926) a za jej vznikom stál pán Prachár, ktorý, predpokladáme, disponoval hudobným vzdelaním. Mladých nádejných muzikantov učil hrať priamo uňho doma a zasvätil ich do princípov fungovania dychovej hudby. Zakladajúcimi členmi dychovej hudby v Závode boli:

 • Imrich Madera (1897-1976) - kapelník, baskrídlovka
 • Martin Šišolák "Panáček" (?) - trombón, trúbka, husľová kontra
 • Martin Stanek "Koťka" (1899-1979) - trúbka
 • Vendelín Horvát "Cigára" (1891-1970) - tuba, kontrabas
 • Florián Knotek "Krpec" (1908-1976) - bubon
 • Ondrej Šimonovič (1902-1974) - krídlovka, B trubka
 • Ferdinad Čemba (1905-1988) - klarinet
 • Vendelín Klempa "Čercík" (nar. 1903): es trúbka
 • Florián Benkovič "Páník" (1904-1968) - baskrídlovka
 • Rudolf Horínek (?) - klarinet
 • Šimkovič (zomrel cca 1940) - krídlovka

Toto hudobné teleso aktívne pôsobilo ešte v 60-tych rokoch 20.storočia a počas svojej polstoročnej existencie bolo v obci absolútne dominantným. Cezpoľné kapely v obci prakticky nehrávali. Hudba hrávala na hodoch, cez fašiangy, na Petra a Pavla, a samozrejme na svadbách.

Ako bolo bežnou praxou na celom Záhorí, počas svadby sa kapela rozdelila na tzv. štrajch, teda muziku, ktorá pozostávala ako z dychových, tak sláčikových nástrojov. Každý muzikant teda ovládal do istej miery aj hru na husle či kontrabas. Svadobné hostiny sa odbavovali v rodičovskom dome a sláčikové nástroje boli teda ako sprievod k svadobným piesňam napr. "k pohárku" najvhodnejšie.

Do muziky občas vstupavali aj iní muzikanti, napr. Eliáš Knotek (krídlovka), ktorý bol synom bubeníka Floriána Knotka. Toho asi v 60-tych rokoch nahradil bubeník Vendelín Izakovič "Suk". Takisto môžeme spomenúť Vrableca "Šagu" (krídlovka), ktorý bol asi o generáciu starší ako zakladajúci členovia.

V roku 1960 "zverbovali" strýc Panáček k dychovke mladého muzikanta Michala Studeniča "Zlyku" (nar. 1938), a ten v dychovke následne hral na krídlovku až do jej zániku v roku 1972.

Závodská hudba jestvovala súbežne s kapelou v Moravskom Svätom Jáne a Sekuliach a v neskoršom období (60-te roky) si muzikanti z týchto kapiel vzájomne vypomáhali. Môžeme napríklad spomenúť Štefana Kudlu (baskrídlovka) zo Sekúl či Jožku Jančiho z Moravského Svätého Jána, ktorého si závodskí muzikanti "požičiavali" namiesto zosnulého Vendelína Horvátha - Cigáru. Obaja títo muzikanti hrávali na tubu (basu) a takisto vlastnili a ovládali hru na kontrabas.

Viac informácií o dychovej hudbe a hudobných telesách v našej obci nájdete v knižke Florián Benkovič - Život a piesne.