František Kabarec

Francek Kabarec pochádzal z Borského Mikuláša (Búre) a bol kapelník miestnej ľudovej hudby hrajúci na kontrabas. Jeho kapela hrávala asi od 20-tych rokov a v pôvodnej zostave hrala až do konca 50-tych rokov. Možno povedať, že to bola jedna z najdlhšie hrajúcich muzík tohto druhu na Záhorí. Nástrojové obsadenie sa postupne rozširovalo. V roku 1958 sa pridala harmonika, saxofón a bubon.

  • František Kabarec - kontrabas (kapelník)
  • František Černý - cimbal
  • Jan Černý - husle
  • Jozef Macek - husle
  • Rudolf Černý - husle
  • Pavel Polák - trúbka
  • Jozef Samek - saxafón, trúbka
  • Jozef Daniel - husle / harmonika
  • Imrich Matejka - husle / harmonika


Jeho kapela nesmela chýbať na žiadnom búranskom fašiangu, ale bola bezpochyby známa aj v širšom okolí.
Možno práve celá Kabarcova kapela hrá v amatérskom filme z Borského Svätého Jura z 30-tych rokov (pozri nižšie). Film zachytáva dedinskú veselosť, pričom v účinkujúcej kapele hrá František Kabarec na kontrabas. 

Francek bol veľký kamarát s cimbalistom (tiež vo filme z 30-tych rokov) Rudom Radičom, ale treba podotknúť, že muzikanti boli vždy jedna veľká rodina a jej členovia často migrovali medzi dedinami. Francek sa v sprievode Janka Blahu a Ruda Radiča mihne aj vo filme Myjavský muzikant, avšak "do hry nezasiahne". 

V roku 1957 hrá Kabarec v krátkom filme o fašiangu na Búroch. Podľa záberov však ťažko rozoznať, či je to ešte pôvodná muzikantská zostava. V roku 1963 si (doslova) zahrá v dokumentárnom filme s Jankom Blahom.

Žiaľ, odkaz a kumšt Francka Kabarca nemal kto zdediť. Zomrel ako starý mládenec pravdepodobne na sklonku 60-tych rokov. Francku ráz nám ju uhodneš!

Zdroj:  Ľudová nástrojová hudba na Záhorí (Peter Michalovič); Jozef Malík (1939); Jozef Buzek (1932)