DFSk Konopásek

Naša detská folklórna skupina Konopásek bola založená začiatkom roka 2024. Tvorí ju približne 20 detí v rozmedzí 5-11 rokov. Skupina prezentuje detské hry a piesne z obce Závod a jej okolia.

Deti sú naša budúcnosť, a my chceme, aby naše tradície a folklór zostali zachované. 
Pozývame na nábor do novovznikajúcej detskej folklórnej skupiny, ktorá ponesie názov Konopásek
Toto slovíčko sa na Záhorí používa pri oslovovaní malých nezbedníkov: "No co, konopásku?".

Našim cieľom bude naučiť deti tanečné zručnosti, pôvodné piesne a viesť ich k ľudovej kultúre.
Detská skupina bude súčasťou FSk Lanšper a bude nadväzovať na piesňovú a tanečnú tradíciu
nášho mikroregiónu, tvoreného obcami Moravský Svätý Ján, Sekule a Závod.

Sme presvedčení, že folklór je dnes cesta k výchove uvedomelej mladej generácie. Ísť touto cestou však vyžaduje odhodlanie, disciplínu a určitú dávku talentu. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Termín náboru: 13.3.2024 o 18:00 v KD Závod

Miesto nácvikov: KD Závod (tanečná sála) alebo telocvičňa ZŠ Závod
Vekové ohraničenie: 5-15 rokov
Termíny nácvikov: streda o 18:00 (eventuálne aj pondelok o 18:00)
Členský poplatok na dieťa: 10€ / mesiac
Prineste si: športové oblečenie, cvičky

Prihlášky zasielajte na mail lansper@lansper.sk alebo volajte 0905 872 452.
Napíšte alebo nahláste nám len meno a bydlisko dieťaťa. Žiadne iné požiadavky nemáme.
Veľmi radi privítame deti. ktoré aspoň trochu ovládajú hru na husle, kontrabas, trúbku, klarinet či akordeón. 

Vedenie skupiny:
Mgr. Ivana Plandorová
Začínala v Detskom súbore Zornička vo Zvolene a neskôr bola tanečníčkou vo Folklórnom súbore Marína. 
Žije s rodinou v Závode a pracuje ako učiteľka v materskej škole v Malackách.

Mgr. Alexander Krajčír
Začínal v miestnom Folklórnom súbore Závodzan a neskôr pôsobil vo folklórnych súboroch v Bratislave.
Je zakladateľom a umeleckým vedúcim Folklórnej skupiny Lanšper.