Dr. Janko Blaho

15.9. 1901 Skalica - 24.4. 1981 Bratislava 

Dr. Janko Blaho bol významnou osobnosťou kultúrneho života. Bol synom MUDr. Pavla Blahu, lekára a politika, a zároveň znalca ľudových piesní. Janko Blaho navštevoval gymnázium v Skalici a neskôr študoval právo na Karlovej Univerzite v Prahe. Popri štúdiu navštevoval súkromné hodiny spevu v Prahe a neskôr aj v Miláne. Od roku 1927 pôsobil v SND ako prvý slovenský operný spevák. 

Popri svojej profesionálnej kariére sa Janko Blaho venoval zbieraniu ľudových piesní na Záhorí. Silný vzťah k ľudovej piesni nepochybne zdedil po svojom otcovi. Mal výborný hudobný sluch, ktorý spolu s hudobným vzdelaním pri zbere piesní výborne zúročoval.

Kombinácia jeho rozhľadenosti, spoločenského statusu, prirodzenej bohémskosti i vzťah k obyčajným ľuďom viedla k vzniku šiestich spevníkov s ľudovými piesňami zo Záhoria. Prisúdiť mu môžeme aj množstvo nahrávok ľudových piesní, dokumentov a filmov, ktoré môžeme zaradiť do zlatého fondu folklóru Záhoria.