Lesci bi ste ňeco sceli:

Umelecký vedúci
Mgr. Alexander Krajčír

E-mail
lansper@lansper.sk

Telefón
0905 872 452

Občianske združenie / fakturačné údaje:
Záhorácky folklór
Pribinova 334
Závod 908 72
IČO: 50646257
DIČ: 2120725222 


Bankové spojenie:
Banka: ČSOB, pobočka Malacky
Číslo účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 2657 2056